How2Plan© 2009 • Privacy Policy • Terms of Use


Velkommen til How2Plan...


How2Plan har over de sidste mange år arbejdet med at optimere de processer rengøringsbranchen står overfor. Vores fokusområder er planlægning af rengøringen, serviceplanlægning samt kvalitetskontrol.

I et marked der bliver stadig mere fokuseret på tids- og omkostningsbesparelser har rengøringsbranchen et stort behov for at få klarlagt og synliggjort de opgaver der er nødvendige for at kunderne kan få den kvalitet af rengøring de efterspørger.


Det er her How2Plan kommer ind i billedet. Med udgangspunkt i mange års praktisk erfaring kan vi hjælpe både slutbrugerne og rengøringsselskaberne med at lave præcise optegninger over bygningerne, rengøringsprofiler og alle øvrige relevante informationer.

Med en præcis oversigt over lokaler, inventar, rengøringskoder koblet med mange års praktisk erfaring vil både kunden og leverandøren få det bedste udgangspunkt i et nyt samarbejde om rengøring.Vi er som den første konsulentvirksomhed blevet certificeret af DNV GL i INSTA800.